Elva i sentrum!

Å gjøre Storelva farbar er en forutsetning for at prosjektet skal lykkes. Du kan komme opp til Hønefoss allerede i dag, men det krever inngående kjennskap til elveløpet.

Stiftelsen Glatved Brygge har gjennomført grundige forundersøkelser, og er nå i full gang med å merke en båtled helt opp til Hønefoss, med en minstedybde på  ca 1,5 meter ved normal vannstand. Arbeidene er planlagt ferdige sommeren 2007.

 
 Video fra arbeidet med merking av elva

Søknad om mudringstillatelse

Rapport fra miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva